ขอแสดงความยินดี กับ ทีม “เพื่อเธอ” ได้ผ่านการรับรอง จากนักศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดี กับ ทีม “เพื่อเธอ” ได้ผ่านการรับรอง จากนักศึกษาวิทยาเขตนครสวรรค์ ให้เป็นคณะกรรมการสโมสรนักศ๊กษามหิดลนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2565  รายละเอียด

รายการ DeSchooling |ห้องเรียนข้ามเส้น ของ ThaiPbs มาถ่ายทำรูปแบบการเรียนรู้ของหลักสูตร SMART Farmer เพื่อสร้าง “ผู้ประกอบการเกษตร”

16/8/2565 รายการ DeSchooling |ห้องเรียนข้ามเส้น ของ ThaiPbs มาถ่ายทำรูปแบบการเรียนรู้ของหลักสูตร SMART Farmer เพื่อสร้าง “ผู้ประกอบการเกษตร” เพราะเขาเชื่อว่าการเน้นลงมือปฏิบัติ เชื่อมโยงสู่ทฤษฎีนั้น เป็นรูปแบบการเรียนที่ก้าวผ่านข้อจำกัดเดิมของการศึกษาไทยได้ และ เป็นกระบวนที่เขาเสาะหาวิธีการสร้างชุดความรู้ พัฒนาทักษะ ให้ประสบการณ์กับผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรได้โดยตรง รูปแบบนี้สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมของการศึกษาไทยได้ อย่างไร? ติดตามการออกกาศได้เร็ว ๆ นี้ https://www.facebook.com/theteakchickenNWSF2 ขอขอบคุณ: การสร้างเรื่องราวการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตร SMART Farmer ในการปลุกปั้นแบรนด์ The Teak Chicken จากการเลี้ยงไก่ปล่อยอิสระในป่าสัก การแปรรูป การตลาด สู่คอร์สเรียนรู้กับนักเรียน ม.ปลาย และถ่ายทำรายการ DeSchooling  Read More …

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพิชฌาย์ คำปัญญา และนางสาวปพิชญา สุรินทร์ นักศึกษา ศศ.บ. การประกอบการ ชั้นปีที่ 3 ทีม Boxivity

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพิชฌาย์ คำปัญญา และนางสาวปพิชญา สุรินทร์ นักศึกษา ศศ.บ. การประกอบการ ชั้นปีที่ 3 ทีม Boxivity . ผ่านเข้ารอบ 25 ทีม ที่ได้รับทุนพัฒนาผลงาน HealthTech เพื่อกลุ่มคนพิเศษ จากโครงการ HealthTech X #สุขล้ำไม่เหลื่อมล้ำ จัดโดย ” สสส. สำนักสร้างสรรค์โอกาส ( สำนัก 6 ) “ ร่วมกับหน่วยร่วม ” SYNHUB Digi-Tech Community “ . Boxivity Read More …

ประชาสัมพันธ์กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตพยาบาล รหัส 60 และ 61 👨‍🎓👨‍🎓

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ปีการศึกษา 2563 วันซ้อมใหญ่ : 12 ตุลาคม 2565 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร : 14 ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา 2564 วันซ้อมใหญ่ : 22 ตุลาคม 2565 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร : 24 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหิดล อนุญาตเฉพาะบัณฑิตและบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้ทาง ประตู 4 Read More …