เปิดรับตรงรอบ 5 สมัครได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 25 – วันพุธที่ 30 มิ.ย. 2564 ภายในเวลา 12.00 น.

0 Comments

สมัครได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 25 – วันพุธที่ 30 มิ.ย. 2564 ภายในเวลา 12.00 น. เท่านั้น เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 2 หลักสูตร ทุกแผนการศึกษา (GPAX) : ไม่กำหนดขั้นต่ำ และต้องไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันใด ๆ และต้องไม่เป็นผู้ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ครบแล้ว 2 ครั้ง (ในรอบ 1-4) หลักสูตรเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง เปิดรับจำนวน 30ที่นั่ง หลักสูตรการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม เปิดรับจำนวน 30ที่นั่ง (+)สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่

กําหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี รอบที่ ๔ Direct Admission ปีการศึกษา ๒๕๖๔

0 Comments

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กําหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี รอบที่ ๔ Direct Admission ปีการศึกษา ๒๕๖๔

กําหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี รอบที่ ๓ Admission 1 และ Admission 2

0 Comments

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กําหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี รอบที่ ๓ Admission 1 และ Admission 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Location

กลุ่มวิชาการและหลักสูตร
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตนครสวรรค์
402/1 ม.5 ต.เขาทอง
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  60130
โทรศัพท์ 086-445-6406

Service Link

MUNA Link

Category