ข่าวดี! มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา #TCAS65 รอบ 3 Admission 3 หลักสูตร

✅ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน รับ 30 คน
✅ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม รับ 40 คน (ไม่ใช้คะแนนวิชาสามัญ และ GAT-PAT)
✅ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง (SMART Farmer) รับ 30 คน (ไม่ใช้คะแนนวิชาสามัญ และ GAT-PAT)

ทุกหลักสูตรรับทันที ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 พฤษภาคม (ภายใน 12.00 น.) 2565 ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
– หลักสูตรสาธารณสุขฯ https://www.facebook.com/PublicHealthMUNA/
– หลักสูตรการประกอบการฯ https://www.facebook.com/ECEP.MUNA/
– หลักสูตร SMART Farmer https://www.facebook.com/smartfarmer.muna/