สมัครเรียน ป.ตรี (ภาคปกติ) เปิดรับตรงรอบ 4 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

0 Comments

สมัครเรียน ป.ตรี (ภาคปกติ) ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

🚩🚩สมัครเรียน ป.ตรี (ภาคปกติ) ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์!!!🚩
💥💥💥💥💥💥💥💥
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 4 รับตรงโดยส่วนงาน
⏩⏩สอบถามโทร. 08 6445 6406

สมัคร Online ได้ที่ https://forms.gle/PmHMBkZKRiwmP8j4A

(รับสมัครระหว่างวันที่ 4-11 มิ.ย.64)
⏩⏩ติดตามรายละเอียดหลักสูตร

✔️หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน
จำนวนรับ 2 คน
โทร. 06 4641 5959
https://m.facebook.com/PublicHealthMUNA

✔️หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
จำนวนรับ 20 คน
โทร. 08 6653 9484
https://m.facebook.com/smartfarmer.muna

✔️หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
จำนวนรับ 30 คน
โทร. 08 7700 7281
https://m.facebook.com/ECEP.MUNA

 

Location

กลุ่มวิชาการและหลักสูตร
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตนครสวรรค์
402/1 ม.5 ต.เขาทอง
อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  60130
โทรศัพท์ 086-445-6406

Service Link

MUNA Link

Category