ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
402/1 ม.5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  60130
โทรศัพท์ 083-3652302
Facebook 
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ | Nakhon Sawan | Facebook