บทความที่น่าสนใจ

    

          ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด มีแผนการนำเสนอบทความทางวิชาการด้านการบริหารจัดการ เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม และฐานทรัพยากร เป็นประจำทุกเดือน โดยนำเสนอในแง่มุมที่บุคลทั่วไปและชาวบ้านอ่านรู้เรื่อง ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2558) เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ที่สนใจส่งบทความลงในเว็บไซด์ของเรา ท่านสามารถส่งให้ส่งได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน เดือน download
นกตาพอง : หรือจะเป็นเพียงแค่ตำนานแห่งบึงบอระเพ็ด เอกลักษณ์ คันศร กันยายน 2557 Link
แผนการจัดการบึงบอระเพ็ด นิวัต และคณะ พฤษภาคม 2558 Link
คลองบอระเพ็ด คลองแห่งชีวิต ณพล อนุตตรังกูร ตุลาคม 2558 Link