เนื้อหา

สร้างมาตรฐานข้าวอินทรีย์ในกลุ่มภาคเหนือล่าง ๒

 

          วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ร่วมกับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรทั้ง ๔ จังหวัด ในการสร้างมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของโครงการสร้างเครือข่ายข้าวอินทรีย์ในกลุ่มภาคเหนือล่าง ๒ ณ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ตำบลบึงเสนาท