เนื้อหา

ร่วมจัดทำแนวทางฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

 

          เนื่องด้วยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ที่มาประชุม กรอ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ จัดทำแนวทางการฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด โดยเน้นเรื่องความอุดมสมบูรณ์ และแนวเขตของบึงบอระเพ็ด

          ดังนั้นในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดได้เชิญศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด เข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ซึ่งทางศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ดได้นำเสนอข้อมูลทางวิชาการ และนำเสนอข้อมูลงานวิจัยความลึกบึงบอระเพ็ด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ

         โดยในที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ดร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ต่อยอดจากข้อมูลความลึกบึงบอระเพ็ดให้เสนอแนวทางการขุดลอกบึงบอระเพ็ด เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก : คุณ Detchat Jutikitdecha