เนื้อหา

ศูนย์ฯ ให้ข้อมูลทางวิชาการกับผู้สื่อข่าวเรื่อวบึงบอระเพ็ด

 

          ผู้สื่อข่าวช่องสำนักข่าวไทยพีบีเอส ได้ขอสัมภาษณ์ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด เรื่อง สถานการณ์ภัยแล้ง และแนวทางการจัดการบึงบอระเพ็ด ซึ่งออกอากาศแล้วจำนวน ๒ ช่วงข่าว เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

 

Link 1 :  http://news.thaipbs.or.th/content/250873

Link 2 :  http://news.thaipbs.or.th/content/250887

Link 3 :  https://www.youtube.com/watch?v=_2od6rXiEI8