เนื้อหา

ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ

 

 

          วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ณ จุดสกัดบ้านป่ารัง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด