เนื้อหา

ศูนย์บึงฯ ร่วมออกอากาศสถานีประชาชน เรื่อง แผนฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด

 

          วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ได้ร่วมเป็นวิทยากรพานักศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมค่ายนกอาสาสู้ภัยแล้ง ลงพื้นที่บึงบอระเพ็ดเพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน ระบบนิเวศ และวิถีชีวิตของคนรอบบึงบอระเพ็ด นอกจากนี้ ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ได้ร่วมออกอากาศสดในรายการสถานนีประชาชนทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ ตำบลพนมเศษ

 

Link ตอน 1 : https://www.youtube.com/watch?v=UkxsZweLMlk

Link ตอน 2 : https://www.youtube.com/watch?v=eB_5aT1ikGw