เนื้อหา

มหกรรมชิมข้าวภาคเหนือตอนล่าง ๒

 

 

          จากการดำเนินกิจกรรมจัดงาน "มหกรรมชิมข้าวภาคเหนือตอนล่าง ๒" ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพข้าว เพื่อคัดเลือกข้าวที่อร่อยและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนทั่วไป ซึ่งจัดประกวดเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์  มีผลการประกวด ดังนี้

 

          ลำดับที่ ๑   คุณประเดิม คำศรี   ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ขัดขาว

          ลำดับที่ ๒   คุณชูศรี ขุนพานิช   ข้าวกล้องมะลิ ๑๐๕ ขัดขาว

          ลำดับที่ ๓   คุณภิญญ์สินี กมนธิดา นิคเคิล   ข้าวไรซ์เบอรี่สีขัดซ้อมมือ

          ลำดับที่ ๔   คุณวัฒนา โสตถิธวรรณ   ข้าวกล้องสูตะบุตร

          ลำดับที่ ๕   คุณเกษร ภู่วิชิต   ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่