เนื้อหา

VDO สรุปโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 2561

วิดิทัศน์สรุปภาพรวมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2561

 

https://www.facebook.com/1742673209377368/videos/114464336120743/