เนื้อหา

ประชุมเคลื่อนงานด้านการวิจัยสูตรสมุนไพร

 

         วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 มีการประชุมเคลื่อนงานวิจัยด้านสมุนไพรกำจัดศัตรูพืช โดยเชิญเกษตรกรที่ใช้สมุนไพรในการจัดการศัตรูพืชได้มาเจอกับอาจารย์ด้านสมุนไพรและด้านแมลง เพื่อนำสูตรสมุนไพรต่อยอดในการวิเคราะห์และพิสูจน์ให้ได้สูตรที่มีประสิทธิภาพที่สุดต่อการเกษตร