เนื้อหา

ลงพื้นที่กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลวังซ่าน

 

 

        วันที่ 5 กรกฏาคม 2558 พิณณารักษ์ พันธุมาศ นักวิชาการเกษตรประจำศูนย์วิจัย ลงพื้นที่เครือข่ายเกษตรกรในตำบลวังซ่าน โดยไปช่วยเติมเต็มและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มที่ขาดเรื่อง ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านวิชาการ โดยทางกลุ่มมีแนวคิดที่จะปลูกข้าวไว้กินกันเอง ทั้งนี้ทางศูนย์ฯได้ประสานงานกับกลุ่มคุณพรชัย อำเภอแม่เปิน ที่มีความเชียวชาญด้านการดำนาต้นเดียว และเกษตรแบบปรานีต เข้ามาให้ความรู้กับกลุ่มต่อไป