เนื้อหา

ประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการขยายถนนสาย 225 ผ่านบึงบอระเพ็ด

 

          วันที่ 6 สิงหาคม 2558 คุณอดิศักดิ์ จันทะวิชานุวงศ์ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ได้เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมในการขยายถนนหมายเลข 225 ซึ่งอยู่ในเขตบึงบอระเพ็ด โดยระหว่างการประชุมได้มีการเสนอแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในที่ประชุมด้วย