เนื้อหา

ปลูกข้าว 12 สิงหาคม

 

          ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ดได้จัดกิจกรรมปลูกข้าวฟื้นฟูการลงแขกดำนาบูชาแม่โพสพ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เพื่อทดลองพันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ ว่าพันธุ์ใดเหมาะสมกับพื้นที่เขาทองมากที่สุด ด้วยการดำนาต้นเดียว