เนื้อหา

ดูงานชาวนาเงินล้าน

 

           คุณพิณณารักษ์ พันธุมาศ นักวิชาการเกษตรประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด เดินทางไปดูงานชาวนาเงินล้าน อาจารย์ไชยพร พรหมพันธ์ุ ร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ กลุ่มชาวอินทรีย์บ้านวัด ที่จังหวัดสุพรรณบุรี