เนื้อหา

เรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย ณ ตลาดวัวอุทัยธานี

      

          ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ฝ่ายประกอบการการเลี้ยงวัวในคอกสุขภาวะ ได้ลงพื้นที่ตลาดนัดโคกระบือ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับเครือข่ายผู้เลี้ยงวัวตำบลพระนอน เพื่อเรียนรู้เทคนิคการดูวัวในตลาซื้อขาย ทั้งนี้ได้มีการติดต่อสอบถาม สืบราคา รวมถึงสถานการณ์ของโรคในวัวจากผู้ที่อยู่ในตลาดนัดด้วย ทั้งนี้ทางศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ดได้ซื้อวัวเข้ามาจำนวน 4 ตัว ในขณะเดียวกันรายการเกษตรโลก เกษตรเรา ของคุณคำรณ หว่างหวังศรี ทางช่อง 3 ได้สัมภาษณ์เราเรื่องการซื้อขายวัวในครั้งนี้ด้วย

 

บรรยากาศในตลาดนัดวัว

 

วัวบนรถของผู้ขาย

 

คุณประทีป ผู้ประกอบการด้านการเลี้ยงวัว

 

การฉีดยาฆ่าเชื้อโรคตามรถ

 

ผู้ขาย

 

วัวที่กลับมาสู่คอกภายในมหาวิทยาลัยฯ

 

วัวใหม่ ต้องกักขังให้ชินกับคอกจำนวน 3 วัน เพื่อให้ชินกับตัวเก่าในคอก