เนื้อหา

คลองบอระเพ็ด คลองแห่งชีวิต

 

          บึงบอระเพ็ดวาระแห่งชาติที่ปัญหากำลังจะเกิดในอีกไม่นาน จากการขาดน้ำที่จะเข้าบึง รวมถึงปลาที่หล่อเลี้ยงคนบึงจากแม่น้ำน่าน ที่ยังไม่ได้เข้าบึงบอระเพ็ดเลยแม้แต่วันเดียว ตอนนี้น้ำน่านกำลังลดระดับลงเรื่อยๆ จนเปรียบเสมือนวันนับถอยหลังของระบบสิ่งแวดล้อมและปากท้องของคนในบึงบอระเพ็ด ...

 

          คลองบอระเพ็ด คลองแห่งชีวิต ที่นำพาปริมาณน้ำและอาหารเข้าบึง ซึ่งเป็นที่ถกเถียงในทุกภาคส่วนว่าควรทำอย่างไรดีกับประตูหน้าคลองบอระเพ็ด ร่วมค้นข้อมูลทางวิชาการรร่วมกันผ่านบทความประจำเดือนตุลาคมของศุนยืวิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด : download

 

 

คลองบอระเพ็ด คลองแห่งชีวิต

 

ประตูน้ำปากคลองบอระเพ็ด

 

สันฝายที่สูงจากพื้นคลอง 183 เซนติเมตร

 

มุมจากจากระดับพื้นน้ำน่าน เงยขึ้นหาปากคลองบอระเพ็ด

 

น้ำที่ค้างในคลองบอระเพ็ด เริ่มมีปัญหา

 

ความต่างระดับของน้ำในบึงกับในคลองบอระเพ็ด บริเวณประตูกรมประมง

 

น้ำลด ปัญหาเกิด

 

นอกจากคนที่ได้รับผลกระทบ สัตว์เองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน

 

หากไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยง คงไม่พ้นกลายเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

 

 

ควรแก้ปัญหาอย่างไร ทุกอย่างมีทางออก บนฐานข้อมูลทางวิชาการ