เนื้อหา

เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Impact Assessment and Mitigation

 

        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ได้รับมอบหมายจาก นพ.เกษตร อมันตกุล รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิล เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st ASEAN Conference on "Impact Assessment and Mitigation under the theme of Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development" ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

         สืบเนื่องจากที่ผ่านมาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ดได้เข้าร่วมในกระบวนการจัดทำ CHIA ร่วมกับชุมชนในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ทำให้ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดการประชุมนานาชาติในเรื่องดังกล่าว จึงได้เชิญมหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมเป็นเกียรตในพิธีเปิด รวมทั้งเรียนรู้กระบวนการจัดทำ CHIA ของประเทศต่างๆในอาเซียนและประเทศอื่นๆด้วย

 

พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด

ผู้แทนจากประเทศต่างๆ ร่วมพิธีเปิด

สถานการณ์โครงการพัฒนาในกลุ่มประเทศอาเซียน

สถานการณ์โครงการพัฒนาประเภทโรงไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียน

มลพิษทางอากาศที่ประสบในกลุ่มประเทศอาเซียน

ประเทศต่างๆร่วมออกบูท

CHIA ของประเทศเมียนม่า

โรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะสร้างในประเทศเมียนม่า

แผนที่เดินดินชุมชน

แผนที่เดินดินชุมชน

รายงาน CHIA ชุมชนของเมียนม่า ทำออกมาตามภาษาของแต่ละชนเผ่า

กระบวนการ CHIA

ผู้แทนจากประเทศไทยและเมียนม่าแลกเปลี่ยนเรื่อง "การจัดการความเสียหายทางระบบอุทกวิทยา" 

บรรยากาศของงานการประชุมวิชาการนานาชาติ