เนื้อหา

"มหิดลผลิใบ" เปิดตัววิทยาเขตและรองอธิการคนใหม่

 

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้จัดงาน "มหิดล ผลิใบ" ณ โรงแรมพิมาน เพื่อนำเสนอผลงานความก้าวหน้าของวิทยาเขต รวมทั้งเป็นการเปิดตัวรองอธิการบดีฯคนใหม่ของวิทยาเขตนครสวรรค์ ทั้งนี้ศูนยวิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ดได้ร่วมจัดนิทรรศการผลงานที่ผ่านมาร่วมด้วย