เนื้อหา

สนับสนุนข้อมูลในการฝึกอบรมมัคุเทศน้อยของ อบจ.นครสวรรค์

 

 

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมอบรมมัคุเทศน้อยให้กับนักเรียนที่ถูกคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครเป็นมัคคุเทศน้อยในช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ทั้งนี้ได้เชิญบุคลากรของวิทยาเขตนครสวรรค์ ให้ความรู้ด้านระบบนิเวศบึงบอระเพ็ด รวมทั้งเรื่องนกในบึงบอระเพ็ดด้วย 

          ทั้งนี้ศูนย์วิจัยและฝีกอบรมบึงบอระเพ็ด ได้จัดทำข้อมูลระบบนิเวศบึงบอระเพ็ดในรูปของ power point ให้กับคุณอดิศักดิ์ จันทวิชานุวงษ์ เพื่อนำเสนอ และมอบโปสเตอร์สื่อความหมายบึงบอระเพ็ดให้กับสอนน้องๆที่เข้าอบรมด้วย นอกจากนั้นยังมีการฝึอบรมเรื่องนกในบึงบอระเพ็ด จาก ดร.เอกลักษณ์ คันศร อาจารย์ด้านปักษีวิทยาสิ่งแวดล้อมด้วย