ภาคีเครือข่ายบึงบอระเพ็ด

ภาคประชาชน

 

ชื่อ-สกุล กลุ่มอาชีพ
กำนันพเยาว์ ใจสำริด กำนันตำบลวังมหากร
พี่หมู ท่าเรือ อบจ. คนขับเรือนำเที่ยว
พี่ไพศาล ท่าเรือ อบจ. คนขับเรือนำเที่ยว
ลุงไพบูลย์ คนขับเรือนำเที่ยว
สมชาย อิ่มโพธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ กลุ่มคนทำนาพนมเศษ
อบต.สน บ้านรางบัว กลุ่มคนทำนา บ้านรางบัว
อบต.สมมาตร วังมหากร กลุ่มคนทำนา บ้านวังมหากร
ผู้ช่วยสมชาย กลุ่มคนทำนา บ้านคลองบอระเพ็ด
ลุงจรูญ กลุ่มคนเก็บบัว ทับกฤช
ลุงทม กลุ่มคนทำนา บ้านหัวดง
ผู้ใหญ่วิมล กลุ่มคนทำนา บ้านปลวกสูง
ลุงเหรียญ บัวสำลี ปราชญ์ชุมชน บ้านท่าดินแดง
ผู้ใหญ่บ้านเนินทอง กลุ่มคนทำนา บ้านเนินทอง

 

ภาครัฐ

 

หน่วยงาน ชื่อ-สกุล
สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4  
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด  
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด  
สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด  
สถานีวิจัยประมงน้ำจืดนครสวรรค์  
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์  
โครงการชลประทานนครสวรรค์  
ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง  
องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน  
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ  
องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร  
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก  
องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง  
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์  
องค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร  
องค์การบริหารส่วนตำบลแควใหญ่  
เทศบาลตำบลทับกฤช  

 

ภาคการศึกษา

 

หน่วยงาน ชื่อ-สกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  
โรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์  
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา  
โรงเรียนวัดคลองคาง  
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี  
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม  
โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์