ภาคีเครือข่ายผืนป่าตะวันตก

ภาคประชาสังคม

 

กลุ่ม ชื่อ-สกุล
เครือข่ายแม่วงก์ชุมชนคนรักษ์ป่า อาจารย์ณรงค์ แรงกสิกร
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ
กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมพยุหะ คุณประกอบ อินชูพงษ์
กลุ่มนครสวรรค์ฟอรั่ม คุณอดิศักดิ์ จันทะวิชานุวงศ์
ประชาคมเมืองอุทัยธานี คุณวิไลวรรณ จันพ่วง

 

ภาครัฐ

 

หน่วยงาน ชื่อ-สกุล
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง -
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ -
องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ -
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง -
สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ -

 

ภาคประชาชน

 

ชุมชน ชื่อ-สกุล
เครือข่ายหมู่บ้านตำบลระบำ -