งานให้บริการ

 

 

     ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด เปิดให้บริการให้เช่าห้องประชุมใน 2 รูปแบบ คือ ห้องประชุมขนาดใหญ่ 1 ห้อง (80 คน) และห้องประชุมเล็กจำนวน 4 ห้อง (15-20 คน) โดยบริการอาหารและเบรกในหลายรูปแบบ

 

ห้องประชุมใหญ่

 

ห้องประชุมเล็ก

 

 

สนใจ ติดต่อ 083-0652302