“สุขภาพที่ดี…คือจุดเริ่มต้นของความสุข”

ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บริการ “ตรวจสุขภาพประจำปี” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อความสะดวกในการให้บริการ และลดความแออัด
ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่าน ***กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร 056-009609 ต่อ 2 แผนกตรวจสุขภาพ***

>> โปรแกรมตรวจสุขภาพ <<

#กายป่วยใจไม่ป่วย
#ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
#10ปีมหิดลนครสวรรค์
#MUNA10thAnniversary
#PRMUNA