เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางศศิธร มารัตน์ หัวหน้างานผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพชุมชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม “#Origami_ศิลปะการพับกระดาษ ” ภายใต้โครงการสปาอารมณ์ดีแก่ผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อแก้ว

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางศศิธร มารัตน์ หัวหน้างานผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพชุมชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม “#Origami_ศิลปะการพับกระดาษ
ภายใต้โครงการสปาอารมณ์ดีแก่ผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อแก้ว เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฝึกปฏิบัติด้านศาสตร์แห่งการบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจ และส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เพื่อลดภาวะความตึงเครียด เกิดความผ่อนคลาย ช่วยกระตุ้นสนับสนุนและเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์