ขอกราบขอบพระคุณ พระครูนิภาธรรมวงศ์ บริจาคเงิน 100,000 บาท สร้างหอพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ

วันที่ 24 พ.ย. 2565 พระครูนิภาธรรมวงศ์ บริจาคเงิน 100,000 บาท สร้างหอพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ โดยมี นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศาสนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ รับมอบ

ขออนุโมทนาบุญให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัยใดๆ
**********************************************************************
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงปรุงศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ 2
โอนเงินผ่านบัญชี ชื่อบัญชี ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ ธนาคารกรุงไทย สาขา สวรรค์วิถี เลขที่บัญชี 633-0-43201-5

#10ปีมหิดลนครสวรรค์

#ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์

#กายป่วยใจไม่ป่วย

#บริจาคเงิน