สำนักปฎิบัติธรรมพรหมญาณธรรมาราม ได้บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 3 เมษายน 2566 สำนักปฎิบัติธรรมพรหมญาณธรรมาราม ได้บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ขออนุโมทนาบุญให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัยใดๆ