ครอบครัวคุณหย่งชอ แซ่เฮ้ง คุณฮวย เล็กสุขศรี ได้บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาทเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 18 เมษายน 2566 ครอบครัวคุณหย่งชอ แซ่เฮ้ง คุณฮวย เล็กสุขศรี ได้บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาทเพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัยใดๆ