ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และปรับปรุงศูนย์การแพทย์ระยะที่ 3 เพื่อขยายการบริการคลินิกเฉพาะทางตา หู คอ จมูก และห้องผ่าตัดตา

#ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และปรับปรุงศูนย์การแพทย์ระยะที่ 3 เพื่อขยายการบริการคลินิกเฉพาะทางตา หู คอ จมูก และห้องผ่าตัดตา

ช่องทางการบริจาค (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า)
-บริจาคโดยตรงที่ แผนกการเงิน ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
-โอนเงินผ่านบัญชี ชื่อบัญชี ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสวรรค์วิถี เลขที่บัญชี 633-0-43201-5
-ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ Line ID : aunjaileo