วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการจัดประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 57 จังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเงินจำนวน 509,000 บาท สนับสนุนกองทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ห้องตรวจตา หู คอ จมูก ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการจัดประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 57 จังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเงินจำนวน 509,000 บาท

สนับสนุนกองทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ห้องตรวจตา หู คอ จมูก ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี แพทย์หญิงมณทการติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรต์ และนายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขออนุโมทนาบุญให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัยใดๆ