วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์วัชรพงษ์ ตรีสินธ์ุไชย แพทย์อายุรศาสตร์โรคไต เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายเพลพระ 5 รูป ณ อาคาร ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายแพทย์เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์วัชรพงษ์ ตรีสินธ์ุไชย แพทย์อายุรศาสตร์โรคไต เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายเพลพระ 5 รูป

ณ อาคาร ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการดำเนินกิจการงานต่าง ๆและ เป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์ฯและแผนกไตเทียม