ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงอาหาร ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ นักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

🗓 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
🚩 ณ ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
🔸️กำหนดการ🔸️
⏰️ เวลา 08.00 – 08.45 น. : พิธีสงฆ์ ณ บริเวณทางเดินหน้าห้องกายภาพบำบัด ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป
⏰️ เวลา 09.00 – 09. 45 น. : พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
🔹️ผู้เข้าร่วมงานร่วม ร้องเพลง “เทิดพระนามมหิดล”
🔹️ตัวแทนบุคลากรทุกหน่วยงาน และตัวแทนนักศึกษา กล่าวความภาคภูมิใจ
🔹️แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น
**ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงอาหาร ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม