ประกาศรับสมัครงาน สังกัดศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จำนวน 5 อัตรา

– ประกาศรับสมัครงาน สังกัดศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จำนวน 5 อัตรา
– แพทย์ 1 อัตรา (แพทย์เฉพาะทางทุกสาขา หรือผู้สนใจศึกษาต่อเฉพาะ ทางทุกสาขา)
– พยาบาล 3 อัตรา
– นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดตำแหน่งงาน ได้ที่ https://na.mahidol.ac.th/opna/
(notepad) ช่องทางการสมัคร
1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
2. ส่ง E-mail : munahr@mahidol.ac.th
3. สมัครออนไลน์ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/
4. ส่งไปรษณีย์มาที่ “งานทรัพยากรบุคคล ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ 402/1 ม.5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567