ฟิสิกส์สู่สังคมปัญญานิยม

Social Share

แนวคิดการเรียนฟิสิกส์และศาสตร์อื่นๆในเชิงวิพากษ์คือการเรียนที่ตั้งคำถามถึงความสมเหตุสมผลของกระสวนตรรกกะและโครงสร้างในภาพรวมของวิชาการ

การวิพากษ์โดยเห็นคุณค่าถือเป็นแนวคิดปัญญานิยมคือเห็นว่าความรู้ความเข้าใจนั้นมีคุณค่า สมควรค่าแก่การสงสัยและตั้งคำถาม สมควรค่าแก่การรู้และเข้าใจเพื่อประดับตนและสังคมชุมชน

กิจกรรมฟิสิกส์ปัญญานิยมเพื่อโรงเรียนเน้นปรัชญาของกิจกรรมตามแนวทางดังกล่าวเพื่อมุ่งสร้างชุมชนการเรียนการศึกษาที่เน้นความรู้ความเข้าใจในภาพรวมและตรรกกะของวิชาการไม่เฉพาะสาขาฟิสิกส์ แต่อาจรวมถึงวิชาไวยากรณ์อังกฤษและคณิตศาสตร์ด้วย

กิจกรรมทางวิชาการสำหรับชุมชนและโรงเรียนอันเป็นดั่งอาภรณ์ทางปัญญานี้มีสามประเภท:

1) สำนักเรียนกระบวนทัศน์ฟิสิกส์สำหรับครู (NAS Teacher Academy)

2) สิกขาลัยฟิสิกส์เขาทอง และ ค่าย NAS ชูใจ ณ โรงเรียนต่างๆ

3) Public Forum & Talks-ฟอรัมและบรรยายสาธารณะ

กิจกรรมเหล่านี้เน้นให้บริการแก่โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดต่างๆในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง หรือกลุ่มครูฟิสิกส์ หรือผู้สนใจจากทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน