ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 3 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , ตำแหน่ง พนักงานเปล และตำแหน่ง คนสวน)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) ตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน 3 อัตรา ( พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , พนักงานเปล , คนสวน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


e-payslip | VPN | Webmail | Admin

 

:Mahidol University Nakhonsawan:

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130

โทร.088-2786883