ประกาศผลการรับสมัคร

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 (รอบที่1) ตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 3 อัตรา (ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , ตำแหน่ง พนักงานเปล และตำแหน่ง คนสวน)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน (รายเดือน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน (รายวัน) ตำแหน่ง คนสวน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ อัตรา (แพทย์ จำนวน ๑ อัตรา,ทันตแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา,พยาบาล จำนวน ๑ อัตรา และแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน ๑ อัตรา)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา


e-payslip | VPN | Webmail | Admin

 

:Mahidol University Nakhonsawan:

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130

โทร.088-2786883