ประกาศผลการรับสมัคร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์ ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน ๔ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ อัตรา (แพทย์แผนจีน และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๙ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๑๑ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งพนักงานสถิติ จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา


e-payroll | | Webmail | Admin

 

:Mahidol University Nakhonsawan:

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130

โทร.088-2786883