ประกาศผลการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง นักสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๒๓ อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดินตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา


e-payslip | VPN | Webmail | Admin

 

:Mahidol University Nakhonsawan:

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130

โทร.088-2786883