04/06/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระปีการศึกษา 2564

>>สมัครเรียน online click 
15/06/2021

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (DirectAdmission)

>>ดาวน์โหลด
15/06/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กําหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2564

>>ดาวน์โหลด
15/06/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กําหนดการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2 ปีการศึกษา 2564

>>ดาวน์โหลด
//]]>