บรรยากาศการเตรียมจัดงาน Smart farmer fair ซึ่งหลักสูตร ป โท เทคโนโลยีเกษตรสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเป็นปีแรก

บรรยากาศการเตรียมจัดงาน Smart farmer fair ซึ่งหลักสูตร ป โท เทคโนโลยีเกษตรสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเป็นปีแรก แล้วเจอกันวันนี้เวลา 10.30 น. 26/05/2566 พิธีเปิด ณ V square จังหวัดนครสวรรค์ <iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid0CTNfKvCwMaVQAKZn21nSqeqy1yc3sRnJxCJTCELyZxGaa7tuYXGBQV7HswZsui2al%26id%3D100087285311368&show_text=true&width=500″ width=”500″ height=”609″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>

👩‍⚕️👨‍⚕️วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2566 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันพยาบาลศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯในงาน Smart farmer fair 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ เปิดประตูรั้วสร้างแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ โรงเรียนเซ็นต์โยเซฟ นครสวรรค์

วันที่ 19 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมกับ โรงเรียนเซ็นต์โยเซฟ นครสวรรค์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับคณะครูและนักเรียน โดยมีอาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ และเซอร์ซีริล สุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นต์โยเซฟ นครสวรรค์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมให้ความรู้ 5 ฐาน ได้แก่ ฐาน A กายวิภาคสุดตื่นเต้น (ห้อง Anatomy) อาจารย์ผู้ควบคุมฐาน อ.น.สพ.ดร.วชิระเศกข์ พีระปัญญสุทธิ์ และทีม ฐาน B การพยาบาลพาเพลิน (ห้อง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต) อาจารย์ผู้ควบคุมฐาน Read more

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ โครงการสานฝันทายาทเกษตร โครงการสานฝันเกษตรพันธุ์ใหม่ และโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประกาศ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการสานฝันทายาทเกษตร โครงการสานฝันเกษตรพันธุ์ใหม่ และโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕