งานบริการหอพัก

รีวิวหอพัก

ค่าหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ (นักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2)  เบอร์ติดต่อ  โทร.086-445-6406


ค่าหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษา (นักศึกษาที่เคยมาพักแล้ว) เบอร์ติดต่อ โทร.086-445-6406

 

Social Share