งานสุขภาพนักศึกษา

สิทธิการรักษาพยาบาล

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลจะได้รับการดูแลในยามเจ็บป่วย  สามารถเข้ารับการตรวจรักษาได้ที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาหรือสถานพยาบาล  โดยนักศึกษาสามารถรับบริการได้ตามสถานที่ต่างๆ  ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล  ดังนี้


พื้นที่นครสวรรค์

ชื่อหน่วย สถานที่ตั้ง หมายเลขติดต่อ เวลาทำการ แพทย์ลงตรวจ
ศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ เลขที่ 402/1 หมู่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ 08 8274 6611,
06 3819 0566
(จันทร์ – ศุกร์)
08.30 – 16.30
(จันทร์ – ศุกร์)
08.30 – 16.30
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทอง เลขที่ 90 หมู่ 5 บ้านเขาทอง ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 0 5638 2092 (จันทร์ – ศุกร์)
08.30 – 16.30
(จันทร์ – ศุกร์)
08.30 – 16.30
โรงพยาบาลพยุหะคีรี ตำบลย่านมัทรี  อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 0 5634 2001 (จันทร์ – ศุกร์)
08.30 – 16.30
(จันทร์ – ศุกร์)
08.30 – 16.30
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เลขที่ 111 หมู่ 2ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 0 5621 9888 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง

 

Social Share