ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา