ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล(สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา