ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล(สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานทรัพยากรบุคคล 088 274 3113    ดาวน์โหลดใบสมัครงาน คลิกที่นี่