ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา