ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ จำนวน 3 อัตรา