ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 4 อัตรา