ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา